Trà Xanh Thái Nguyên Phúc Long

  • Gói 100g
  • Dòng sản phẩm trà xanh/lục trà nguyên chất
  • Làm nguyên liệu pha chế các công thức và trà sữa
  • Sản phẩm trà xanh thượng hạng từ Thái Nguyên

Brands:Phúc Long

32.000