Điều khoản và điều kiện giao dịch

Chào mừng Quý khách đến với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://haithuy.vn/ (sau đây gọi là “Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ”) website điện tử thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY TNHH TM Hải Thuỵ, một công ty thuộc quyền sở hữu của Ông Vũ Minh Tuấn.

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/sản phẩm

1. Phạm vi áp dụng 

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm: mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

2. Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử:

2.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ tới Khách Hàng.

Các bước hình thành hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng (“Đơn Đặt Hàng”). Ngay sau đó, Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng trực tiếp qua Website hoặc qua email đăng ký;

Bước 2: Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

 • Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán, … ; Hoặc
 • Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Websiteg với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.

Hợp đồng giữa Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ và Khách Hàng chỉ xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 (“Hợp Đồng”).

Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ /nhà cung cấp không thể đáp ứng các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc do nhà cung cấp;

Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng không được xác nhận trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website/Ứng Dụng để Khách Hàng theo dõi.

2.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng.

2.2.1. Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:

 1. Hủy trước khi Sản Phẩm được giao:
  • Với bất kỳ lý do gì, Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Sản Phẩm được giao (trừ trường hợp Sản Phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ quy định trên từng nội dung về Sản Phẩm), bằng một hoặc nhiều phương thức sau:
 • Liên hệ đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng  (hotline: 0938379489) Hoặc
 • Sử dụng nút “HUY DON HANG” trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách Hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Website tại từng thời điểm).

       2. Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ xác nhận qua email hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

Hải Thụy có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:

 1. Khi Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu (theo quan điểm của Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ):
  • Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách bán hàng của Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ để đặt hàng với số lượng nhiều và/hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích);
  • Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;
 2. Khi Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ /nhân viên giao hàng của Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (02) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng;
 3. Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ sẽ chủ động hủy.
 4. Các trường hợp Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website.

3.Giao nhận sản phẩm

3.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Khi được Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng

3.2. Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại Chính sách giao hàng được đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Danh sách giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đăng tải trên Website.

4. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website.

5. Điểm thưởng và đổi điểm

Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của SUPVN tại từng thời điểm.

Hải Thụy khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên SUPVN để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết.

6. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

6.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Hải Thụy theo số hotline 0938379489 hoặc email Nguyenlieuphachehaithuy@gmail.com. Khi liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng , Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng  sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

6.2. Bảo hành Sản Phẩm:

Các Sản Phẩm sẽ dược bảo hành (Nếu có) theo chính sách của nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất; Trong mọi trường hợp Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ không có trách nhiệm bảo hành Sản Phẩm. Khách hàng vui lòng đọc và làm theo hướng dẫn tra cứu, kích hoạt bảo hành và chính sách bảo hành được gửi kèm theo Sản Phẩm và/hoặc được đăng tải trên Website/Ứng Dụng (Tùy từng thời điểm). Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc thắc mắc, Khách Hàng có thể liên hệ theo thông tin hướng dẫn hoặc liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Hải Thụy  theo số hotline 0938379489 hoặc email Nguyenlieuphachehaithuy@gmail.com  để được hỗ trợ.

7. Bảo mật thông tin

7.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

7.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

8. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ gây ra.

9. Điều khoản chung

9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

9.2. Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Website đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

9.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.