Trà Lài Tân Nam Bắc

  • Dòng sản phẩm trà tẩm ướp với hương hoa lài (hoa nhài)
  • Khối lượng tịnh: 300g
  • 100% thành phần trà tự nhiên

26.000