Chính Sách Bảo Mật Và Chia Sẻ Thông Tin

1.Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên Website https://haithuy.vn thuộc quyền sở hữu của Hộ Kinh Doanh NLPC Hải Thuỵ (sau đây gọi chung là “NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ HẢI THUỴ”).

Chính Sách này mô tả cách NLPC Hải Thuỵ tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên NLPC Hải Thuỵ (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên NLPC Hải Thuỵ được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên NLPC Hải Thuỵ.

2.Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại NLPC Hải Thuỵ, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. NLPC Hải Thuỵ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và NLPC Hải Thuỵ, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của NLPC Hải Thuỵ, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của NLPC Hải Thuỵ bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

NLPC Hải Thuỵ có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. NLPC Hải Thuỵ cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của NLPC Hải Thuỵ.

Khi thu thập dữ liệu, NLPC Hải Thuỵ thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của NLPC Hải Thuỵ bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. NLPC Hải Thuỵ không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của NLPC Hải Thuỵ.

Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được NLPC Hải Thuỵ lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên NLPC Hải Thuỵ. Sau khi thời hạn này kết thúc, NLPC Hải Thuỵ sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của NLPC Hải Thuỵ, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống NLPC Hải Thuỵ, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

Trong trường hợp NLPC Hải Thuỵ phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… NLPC Hải Thuỵ có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

NLPC Hải Thuỵ có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào NLPC Hải Thuỵ.

Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên NLPC Hải Thuỵ;

Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 2.4. Về việc liên kết với các website khác

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên NLPC Hải Thuỵ trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của NLPC Hải Thuỵ tại https://haithuy.vn

Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào NLPC Hải Thuỵ từ các website khác không phải là website chính thức của NLPC Hải Thuỵ.

2.5. Sử dụng Cookie

NLPC Hải Thuỵ cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của NLPC Hải Thuỵ … nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp NLPC Hải Thuỵ hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.