Sinh Tố Mama Rosa Ổi Hồng

  • Khối lượng: 1L
  • Thành phần: Trái ổi hồng (35-50%), đường mía, nước, chất ổn định (1422), chất bảo quản (202), hương ổi thực phẩm tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp: sunset yellow FCF (110)

86.000

Mua ngay