Sinh Tố Mama Rosa Kiwi

  • Khối lượng: 1L
  • Thành phần: Trái kiwi (35-50%), đường mía, nước, chất ổn định (1422), chất bảo quản (202), hương kiwi thực phẩm tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp: beta caroten tổng hợp (160a(i)), brilliant blue FCF (133)

92.000