Thạch Nha Đam Trendy

  • Định lượng 1kg
  • Dòng sản phẩm nha đam dạng thạch
  • Được sản xuất từ nguyên liệu 100% tự nhiên
  • Cam kết không sử dụng phẩm màu, hóa chất bảo quản

Brands:Trendy

32.000