Sinh Tố Mama Rosa Xoài

  • Khối lượng : 1L
  • Thành phần : Trái xoài (35-50%), đường mía, nước, chất ổn định (1422), chất bảo quản (202), hương xoài thực phẩm tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp: sunset yellow FCF (110)

76.000