Sinh Tố Mama Rosa Việt Quất

  • Khối lượng: 1L
  • Thành phần: Trái việt quất (35-50%), đường mía, nước, chất ổn định (1422), chất bảo quản (202), hương việt quất thực phẩm tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp: ponceau 4R (124), brilliant blue FCF (133).

99.000