Sinh Tố Mama Rosa Vải

  • Thành phần: vải, đường, nước, chất ổn định (440, 1442), chất điều chỉnh độ acid (330), hương vải tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp (129, 124), chất bảo quản (202, 211)
  • Thể tích: 1 lít

88.000