Sinh Tố Mama Rosa Phúc Bồn Tử

  • Khối lượng: 1L
  • Thành phần: Trái phúc bồn tử (35-50%), đường mía RE, sirô bắp, nước, chất ổn định: pectin (E440), bột biến tính (E1422), chất điều chỉnh độ acid: acid citric (E330), chất bảo quản: kali sorbate (E202), hương phúc bồn tử tổng hợp, màu thực phẩm tổng hợp: ponceau 4R (E124)

89.000