Hồng Trà 999 Tân Nam Bắc

  • Khối lượng: 500g
  • Thành phần 100% trà đen
  • Sản phẩm trà lá sấy khô

52.000