Mứt Glaze Trong Rich’s

  • Khối lượng: 2.5kg
  • Thành phần: Đường, Nước, Siro Glucose, Chất làm ẩm (422), Chất ổn định (406, 440 (Không ít hơn 0,5%), 407, 410, 466), Chất điều chỉnh độ acid (330, 331(III)), Chất bảo quản (202), Nước ép táo cô đặc

Brands:Rich's

335.000